Lykke Liten Barnehage 

0-3 år

En god start i trygge omgivelser

Om oss:

En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i et privat hjem. De små gruppene og nærheten til få voksne er familiebarnehagens styrke og kjennetegn. Barnegruppa får oppleve et trygt miljø og den nære kontakten med de voksne gir rom for trygghet, tillit og trivsel.

Barnehagens primære oppgave er å ivareta omsorgen for det enkelte barn.

Foreldre i Lykke Liten skal være sikre på at deres barn blir sett og tatt godt vare på.


Lykke Liten ble opprettet 1.august 2008.

Den er privateid med 8 plasser og er primært for barn i alderen 0-3 år. Den ligger i underetasjen på huset til eier, som er utdannet førskolelærer.

Hvorfor oss?

I vår lille barnehage får barna en trygg og god start på sin barnehagekarriere. 


Stabil personalgruppe med to barnehagearbeidere og en styrer/ped.leder som er utdannet barnehagelærer. 


Hos oss får barna smøremåltid og frukt hver dag, og et varmt måltid en gang i uka. 


Vi er ofte på tur i nærmiljøet. Vi har et uteområde som passer fint for de minste.