Lykke Liten Barnehage 

0-3 år

En god start i trygge omgivelser

Våre åpningstider

Vi har åpent fra mandag-fredag kl. 07:30-16:00/16:30.


Har man mulighet til å levere og hente slik at dagen ikke blir for lang, er dette det aller beste for de små, som lett kan bli sliten av for lange dager i barnehagen. Man står helt fritt til å ta fridager hvis det er ønskelig. Da er det fint at vi får beskjed om dette på vår mobil. Dette gjelder også hvis barnet er sykt og ikke kan komme i barnehagen. Vår kjernetid er mellom kl.10-14, og vi ønsker at barna skal være i barnehgen i kjernetiden.